Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

48 Pań otrzymało dyplomy.

   W dniach 7-9 grudnia 2007 w Tucholi w Zajeździe "Pod Jeleniem" oraz w dniach 14-16 grudnia 2007 w Tleniu w Ośrodku Wypoczynkowym "Perła" LGD "Bory Tucholskie" zorganizowała szkolenie dla Pań - liderek lokalnych z terenu działania Organizacji.

   W szkoleniu wzięło udział 48 osób, najwięcej Pań zgłosiło się z terenu gminy Tuchola (13) i Gostycyn (11), najmniej z terenu gminy Osie, Lniano i Lubiewo (po 2).

   Podczas szkolenia Panie nauczyły się umiejętności związanych z tworzeniem projektów i pisaniem wniosków o dofinansowanie ich realizacji (ta część szkolenia prowadzona była przez Panią Mariolę Epę, pracownika firmy konsultingowej) oraz umiejętności przydatnych w pracy w organizacjach pozarządowych, tj. komunikacja interpersonalna, czy rozwiązywanie konfliktów (ta część szkolenia prowadzona była przez Panią Waję Jabłonowską, Prezesa Fundacji "Pokolenia"). Uczestniczki szkolenia miały również możliwość spotkania się i dyskusji na temat problemów, jakie dotykają aktywne kobiety z Panią Urszulą Piotrowską, Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi oraz Panią Zofią Topolińską, Wójtem Gminy Lniano.

   Szkolenia finansowane były z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-01-07
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.