Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Uwaga konkurs!

   Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania BORY TUCHOLSKIE wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

   Termin składania wniosków:
   5 – 20 styczeń 2011 r.

   Miejsce składania wniosków:
   Biuro Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola;
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

   Tryb składania wniosków:
   Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu
w wersji papierowej. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Limit środków dostępnych w roku 2010 w konkursie:  295 976,00 zł. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD;
  • wzory dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD;
  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju;
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:    Informacje udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30. Pytania należy kierować na adres e-mail: lsr@borytucholskie.pl lub telefonicznie: (52) 336 12 13.

Dokumenty:
  1. Wniosek;
  2. Instrukcja do wniosku;
  3. Kryteria wyboru;
  4. wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD;
  5. Wzory dokumentów.

„Europejski Fundusz Rolny na rzeczRozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszarywiejskie.”Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2010-12-31
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.