Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

Zgłoś się na szkolenie. Pieniądze czkają!

Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy

wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu

zapraszają

przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół i placówek edukacyjnych lub ich organy prowadzące, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów funkcjonujących na terenie gmin: wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, będących potencjalnymi beneficjentami starającymi sie o środki z EFS na

SPOTKANIE INFORMACYJNE

z zakresu aplikowania o środki EFS

w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

które odbędzie się 5 maja br. o godz. 10.00

w Domu Ekonomisty przy ul. Długiej 34 w Bydgoszczy

   Celem spotkania będzie omówienie zasad aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach trwających konkursów ogłoszonych z Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania/Poddziałania: 7.2.1, 7.2.2 i 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

   Program spotkania:

·         Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z integracją społeczną

·         Omówienie dokumentacji w ramach ogłoszonych konkursów

·         Omówienie wniosku o dofinansowanie projektu

·         Budżet projektu i kwalifikowalność wydatków

   Z oferty Ośrodka mogą korzystać osoby z Miasta Bydgoszczy i powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, świeckiego, żnińskiego, inowrocławskiego i mogileńskiego.

   Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie zgłoszenia mailem na adres: informacja@pte.bydgoszcz.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 052 322 67 20. W zgłoszeniach prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę instytucji i telefon kontaktowy.

Informację przekazał:

Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy
przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Bydgoszczy
ul. Długa 34, Bydgoszcz
tel. 052 322 67 20; faks 052 322 67 81
www.bydgoszcz.roEFS.pl


Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2009-04-29
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.