Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

   Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 15/2009 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2009 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: „REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

   Podmiotami uprawnionymi do składnia ofert w ramach konkursu są:
  • fundacje utworzone zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.);
  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).
   Celem konkursu jest wyłonienie projektów na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym (Dz. U Nr 29, poz. 172) oraz ich dofinansowanie ze środków PFRON.

   Aktualny wzór oferty realizacji zadania publicznego określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,  ramowego  wzoru  umowy  o  wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207) można pobrać tutaj -  ( - plik doc) ( - plik pdf).

   Wzór dostępny jest również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych Wydział ds. Integracji Osób Niepełnosprawnych, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój nr 140 lub 141.

   Oferty należy składać lub wysłać na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Spraw Społecznych Wydział ds. Integracji Osób Niepełnosprawnych Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Kancelaria ogólna (pokój 261) w terminie do dnia 30.04.2009 r. do godz. 15.30.

   Do pobrania:

   Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela Urząd Marszałkowski w Toruniu pod numerami telefonów (0-56) 62-18-268 i 62-18-345.

   Informacja przekazana przez Urząd Marszałkowski.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2009-04-16
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.