Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

Pieniądze na turystykę i promocję.

   Prawie 50 milionów złotych przeznaczono na rozwój usług turystycznych w województwie kujawsko-pomorskim. Nabór wniosków na nowy konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpocznie się w czerwcu.

   Dzięki dofinansowaniu możliwa będzie rozbudowa istniejących obiektów, takich jak hotele i ośrodki wypoczynkowe, wraz z zagospodarowaniem terenu. Można będzie również pozyskać środki finansowe na planowane budowy zupełnie nowych ośrodków i ich wyposażenie. Do konkursu mogą stanąć także wytwórcy tradycyjnych produktów, chcący wypromować swoją ofertę.

   O wsparcie ubiegać mogą się podmioty mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko–pomorskiego. Wyłączone z tej grupy są przedsiębiorstwa prowadzące działalność uzdrowiskową. Kwota dofinansowania, jaka rozdysponowana zostanie podczas konkursu to 10,5 mln euro (49,3 mln złotych).

   Poziom wsparcia może wynieść maksymalnie:
  • do 70 proc. dla mikroprzedsiębiorstw,
  • do 60 proc. dla małych przedsiębiorstwa,
  • do 50 proc. dla średnich i dużych przedsiębiorstw.
      - Kujawsko-Pomorskie jest województwem słynącym z różnorodnych atrakcji turystycznych, dzięki którym wyróżnia się nie tylko w kraju, ale i za granicą – mówi marszałek Piotr Całbecki. – Dla rozwoju turystyki w regionie potrzebna jest nam baza hotelowa i gastronomiczna. Dzięki nowemu konkursowi powstaje szansa na rozwój tej infrastruktury.

      Dotacja zostanie przyznana na konkretne projekty. W tym konkursie przedsięwzięcia, na które podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie, to:
  1. rozwój zagospodarowania infrastruktury wypoczynkowo–uzdrowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektów;
  2. budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury oraz obiektów służących rozwojowi specyficznych form turystyki (np. turystyka wodna, zimowa, agroturystyka, konna, leśna, rowerowa oraz szlaki turystyczne);
  3. budowa (rozbudowa, odbudowa, nadbudowa) i wyposażenie bazy turystycznej, w tym noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjno – sportowej;
  4. dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów turystycznych i rekreacyjno–sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, tylko w przypadku realizacji projektów wymienionych w pkt. 1 – 3;
  5. opracowanie, rozwój i promocja produktów turystycznych, uzdrowiskowych i tradycyjnych;
  6. integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej (poprzez rozwój Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz tworzenie i rozwój Lokalnych Organizacji Turystycznych zajmujących się m.in. promocją i informacją turystyczną) oraz jednolitego, ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej, w tym rozwój systemów informacyjnych, uruchamianie infokiosków i innych nowoczesnych rozwiązań, rozszerzenie oferty wydawnictw informacyjnych i promocyjnych;
  7. organizacja kampanii reklamowych promujących walory turystyczne województwa w kraju i poza jego granicami ściśle w powiązaniu z projektami wymienionymi w pkt.1 - 3.
   Na wnioski konkursowe Urząd Marszałkowski oczekuje w dniach od 15 do 26 czerwca. Wnioski przyjmuje:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 112 a,
87-100 TORUŃ.

   Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest pod koniec grudnia 2009 roku.

   Szczegółowe informacje na stronie www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl, informacji udziela także punkt informacyjny w Bydgoszczy tel. 52 321 40 59.

   Na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

   Życzymy powodzenia wszystkim aplikującym i planującym inwestycje w sektor turystyczny na terenie Borów Tucholskich!
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2009-04-16
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.