Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

Ogłoszenie o konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych.

   Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" ogłasza konkurs grantowydla organizacji pozarządowych z terenu Borów Tucholskich (PowiatTucholski i gminy Osie, Lniano i Świekatowo) p.t. "IMPREZY SIECIUJĄCE".

Cel konkursu:
   Celem konkursu grantowego jest stworzenie mini-sieci (porozumienia) przez organizacje pozarządowe z terenu Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” (gminy: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lniano, Lubiewo, Osie, Śliwice, Świekatowo, Tuchola)  poprzez realizację wspólnych projektów.

   W roku 2009 na realizację konkursu przeznacza się 50.000 zł. Przyznanych zostanie 10 grantów po 5.000 zł. Nie jest wymagany finansowy wkład własny.

Termin realizacji projektów:
   Projekty powinny być realizowane w okresie od 01 czerwca 2009 r. do 30 września 2009 r.

Miejsce oraz termin składania ofert:
   Ofertę należy złożyć lub przesłać listownie na adres biura LGD:

Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”
ul. Pocztowa 7C, 89- 500 Tuchola

   Oferty należy złożyć do dnia 15.05.2009 r. do godz. 10.00.

   Beneficjentem środków mogą być organizacje pozarządowe działające w partnerstwie, gdzie jedna z organizacji pełni funkcję Lidera, a pozostałe są Partnerami.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Justyna Wilkiewicz LGD „Bory Tucholskie”,
tel. 52 33 47 555, e- mail: justynawilkiewicz@op.pl

   Kosztami kwalifikowanymi są wydatki niezbędne do realizacji projektu związane z organizacją imprezy np. honorarium koordynatora, koszty biurowe, przejazdy, koszty merytoryczne np. wynajem sali, nagłośnienie, materiały informacyjne, catering, oprawa muzyczna, eksperci merytoryczni oraz koszty pośrednie np. księgowość zgodnie z zasadami PO KL. W ramach grantów nie można pokrywać kosztów: zakupu wyposażenia, środków trwałych, odsetek, prowizji.

Wnioski oceniane będą wg. następujących kryteriów:
 1. Posiadanie Partnera/ów z innej gminy (8 pkt.),
 2. Stopień i sposób zaangażowania Partnerów w projekt (maks. 6 pkt.),
 3. Rezultaty projektu (rezultaty wymierne i niewymierne) (maks. 4 pkt.),
 4. Liczba osób korzystających z efektów projektu (maks. 2 pkt.),
 5. Jakość przygotowania projektu: zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań (maks. 3 pkt.),
 6. Dokładny, czytelny budżet (maks. 3 pkt.),
 7. Oryginalność/nowatorstwo (maks. 3 pkt.),
 8. Sposób promocji projektu (maks. 3 pkt.),
 9. Trwałość projektu, jego kontynuacja (maks. 5 pkt.),
 10. Członkostwo Lidera lub Partnerów projektu w LGD „Bory Tucholskie” (3 pkt.),
 11. Udział Lidera lub Partnera/ów w innych działaniach związanych z realizacją projektu „RAZEM ZNACZY LEPIEJ - rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich”(maks. 3 pkt).
   Wniosek - tutaj.
   Regulamin konkursu - tutaj.

   Zapraszamy na szkolenia dla organizacji chcących brac udział w konkursie. Więcej informacji tutaj.


PROJEKT
„RAZEM ZNACZY LEPIEJ – ROZWÓJ SIECI NGO W BORACH TUCHOLSKICH”.

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

"CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA".

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2009-04-10
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.