Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

Wybrano nowy Zarząd.

   W dniu 7 kwietnia 2009 r. w Książnicy Tucholskiej odbyło się zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”.

   Podczas zebrania przedstawiono i przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. W związku z przyjęciem sprawozdań członkowie udzielili również absolutorium Zarządowi organizacji za rok 2008.
  
   Decyzją Walnego Zebrania powiększyło się grono członków LGD. Do organizacji przyjęto:
 1. Miejski Ludowy Klub Sportowy „TUCHOLANKA” z siedzibą w Tucholi, reprezentowany przez Panią Marię Glazik, jako członka zwyczajnego;
 2. Panią Sylwię Rosentreter-Krajewską z Gostycyna, jako członka wspierającego.
   Następnie, w związku z końcem kadencji obecnych władz organizacji, przystąpiono do wyboru nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wcześniej jednak zadecydowano o powiększeniu liczby członków Komisji Rewizyjnej do trzech. W wyniku przeprowadzonych wyborów do Zarządu LGD weszli:
 • Magdalena Kurpinowicz – Prezes;
 • Teresa Cherek Kanabaj – Wiceprezes;
 • Barbara Piasecka – Sekretarz;
 • Beata Wiśnioch – Skarbnik;
 • Justyna Wilkiewicz;
 • Andrzej Kowalski;
 • Krzysztof Bujny;
 • Fryderyk Sikorski;
 • Marek Topoliński.
Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:
 • Waldemar Wencel - Przewodniczacy;
 • Jadwiga Pik - Członek;
 • Barbara Kasica-Kołomyjska - Członek.
Podczas Walnego Zebrania.
Głosowania.
Nowy Zarząd.
Nowa Komisja Rewizyjna.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2009-04-10
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.