Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

Wypromuj swój produkt, usługę i inicjatywę.

   Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” ogłasza II edycję Konkursu na przyznanie Znaku Promocyjnego MARKA  LOKALNA BORY TUCHOLSKIE (MLBT).

   Celem konkursu jest wytypowanie najlepszych produktów lokalnych i przyznanie im prawa do używania znaku promocyjnego MLBT.

   Znak promocyjnym MLBT będzie przyznawany w następujących kategoriach:
  1. produkty spożywcze;
  2. produkty artystyczno – rzemieślnicze i pamiątkarskie;
  3. usługi;
  4. inicjatywy społeczne.
   O prawo do używania i posługiwania się znakiem promocyjnym „Marka Lokalna Bory Tucholskie” mogą ubiegać się: podmioty gospodarcze, organizacje społeczne, instytucje oraz osoby prywatne działające na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”.

   Wniosek oraz Regulamin Konkursu można pobrać ze strony www.lgd.borytucholskie.pl.
   Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Biuro LGD, tel. 052 336 12 13.
   Wniosek należy dostarczyć do Biura LGD „Bory Tucholskie” (ul. Pocztowa 7c, Tuchola) do dnia 15 kwietnia 2009 r., do godz. 15.00.

   Regulamin konkursu w roku 2009.
   Wniosek w formacie DOC.
   Wniosek w formacie PDF.


Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2009-03-06
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.