Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE TWOJĄ SZANSĄ.

   Zapraszamy osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych:
 • sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej;
 • robotnik gospodarczy z obsługą wózka widłowego;
 • asystent ekonomiczny;
 • kucharz małej gastronomii;
 • pracownik biurowy;
oraz w kursie obsługi komputera.

   Formularz rekrutacyjny do projektu dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo do pobrania TUTAJ.

   Wypełniony prawidłowo i czytelnie formularz należy złożyć w biurze projektowym: Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej w Cekcynie - ul. Szkolna 2, tel. 052 33 475 55 lub Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubator przedsiębiorczości" w Świeciu n.W. - ul. Chmielniki 2b, tel. 052 33 128 68 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. W tych miejscach można również uzyskać dodatkowe informacje na temat projektu.

   Uczestnikom realizatorzy projektu zapewniają:
 • szkolenia zawodowe na wysokim poziomie;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci.
   Działania zaplanowane dla uczestników projektu:
 • warsztaty motywacyjne (25 godzin);
 • indywidualne plany działań;
 • szkolenia zawodowe (180 godzin).
   Projekt jest realizowany na terenie Powiatu Świeckiego i Tucholskiego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości".

   Projektu "Nowe Kwalifikacje Twoją Szansą" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy".
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2009-03-03
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.