Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Agnieszka, Teodor, Czesław

Rewitalizacja - szansa dla Tucholi.

   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs na rewitalizacje miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

   W ramach konkursu wsparcie będą mogły uzyskań projekty umieszczone w Lokalnym Programie Rewitalizacji (LPR), obejmującym uprawniony do wsparcia obszar miejski. Projekty powinny być związane m.in. z: zagospodarowaniem i uporządkowaniem placów, ulic, ciągów komunikacji pieszej i rowerowej, parków, skwerów, alei, placów zabaw, terenów sportowych czy zbiorników wodnych wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poza tym wsparcie będzie przeznaczone na: porządkowanie historycznych centrów miast w strefach ochrony konserwatorskiej oraz prace restauratorskie i konserwatorskie budynków ujętych w rejestrze zabytków oraz budynków o potwierdzonej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym. Informacje o pozostałych obszarach, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, dostępne są na stronie www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl i www.mojregion.eu.

   Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od 02.02.2009 r. do 26.06.2009 r.
   Na realizację projektów w ramach konkursu przeznaczono kwotę 250 884 318,89 zł.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-12-01
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.