Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Agnieszka, Teodor, Czesław

UWAGA! KOMUNIKAT!!!.

    Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, działając na podstawie § 14 ust. 4 Statutu, zwołuje II NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2008 r. o godz. 12.30 w Książnicy Tucholskiej (Tuchola, ul. Pocztowa 7b).

Porządek obrad:
 1.   Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego.
 2.   Sprawdzenie prawomocności obrad.
 3.   Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru sposobu głosowania.
 4.   Przyjęcie porządku obrad.
 5.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych Członków.
 6.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich dla samorządów gminnych i powiatowych.
 7.   Wybór Członków Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”.
 8.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”.
 9.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”.
 10.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Prac Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”.
 11.   Informacja na temat Lokalnej Strategii Rozwoju.
 12.   Wolne wnioski, dyskusja.
 13.   Zakończenie Zebrania.
   Każdy kandydat na Członka Rady Decyzyjnej, w przypadku swojej nieobecności na Walnym Zebraniu powinien dostarczyć swoją pisemną zgodę na kandydowanie.

    Informujemy, że w związku ze zmianami w Statucie, przyjętymi na Walnym Zebraniu w dniu 19.08.2008 r. każdy Członek Zwyczajny reprezentowany jest na Walnym Zebraniu przez jednego Delegata. Oznacza to, że każdy Delegat Członka Zwyczajnego ma prawo głosu – do tej pory w głosowaniach udział brali jedynie Delegaci wytypowani przez poszczególne grupy sektorowe.

   Informujemy również, iż przy wyborze Członków Rady Decyzyjnej Członkowie wspierający posiadają bierne prawo głosu, tzn. mogą kandydować do Rady, nie posiadają natomiast czynnego prawa głosu, tzn, nie biorą udziału w głosowaniu nad wyborem Członków.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-12-01
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.