Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Agnieszka, Teodor, Czesław

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.

   Przedstawiamy regulamin konkursu "Anioły Wesołych Świąt". Zachęcamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa.

   ORGANIZATORZY: Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi, Gminne Biblioteki Publiczne w Cekcynie, Gostycynie, Kęsowie, Lubiewie, Śliwicach.

   PRZEDMIOT KONKURSU: Dowolny wizerunek Anioła występującego w ikonografii religijnej.

   WARUNKI KONKURSU: Uczestnik winien dostarczyć 1 pracę (nie uczestniczącą w innych konkursach) wykonaną w dowolnym przestrzennym formacie  z dowolnego tworzywa  (np. drewno, papier, modelina, masa solna, masa papierowa, gips, słoma, siano, suszone rośliny, metal, wiklina, nici, tworzywa mieszane itp.). Pracę należy opatrzyć przymocowaną w widocznym miejscu kartką - metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, klasa nazwa szkoły.

   UCZESTNICY: Dzieci, młodzież osoby dorosłe powiatu tucholskiego.

   KATEGORIE: Prace oceniane będą w 4 kategoriach wiekowych: 1.szkoły podstawowe, kl. 0 - III, 2. IV-VI, 3. gimnazja, 4. szkoły ponadgimnazjalne oraz dorośli.

   TERMINY I MIEJSCA: Prace należy składać do 8 XII 2008 w bibliotece właściwej dla swojej gminy.

   Otwarcie wystawy ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się  w poszczególnych bibliotekach:
  • GBP Cekcyn - 19 XII /piątek/ g. 16:00,
  • GOK Gostycyn - 17 XII /środa/ 16:00,
  • GBP Kęsowo - 16 XII /wtorek/ g. 17:00,
  • GBP Lubiewo - 18 XII /piątek/ g. 15:00,
  • GBP Śliwice - 13 XII /sobota/ g. 10:00,
  • MBP Tuchola - 19 XII /piątek/ g. 15:00.
   Wystawa w MBP w Tucholi czynna będzie do 10 I 2009 r.  W GBP wg. oddzielnego harmonogramu. Po zakończeniu ekspozycji   prace należy odebrać. Po miesiącu  Anioły nie odebrane  przechodzą na własność organizatora.

   OCENA I NAGRODY: Prace oceniać będą wg. następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka), oryginalny pomysł, samodzielność. Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

   PATRONAT nad konkursem w MBP Tuchola przyjęli: Parafie pw. Bożego Ciała i Św. Jakuba Apostoła , Św. Bartłomieja Apostoła, Opatrzności Bożej.
Dodane przez: Urząd Miejski w Tucholi
2008-11-24
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.