Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Agnieszka, Teodor, Czesław

Informacja o zakończeniu działalności Punktu Konsultacyjnego dotyczącego funduszy UE.

    Uprzejmie informujemy, iż LGD "Bory Tucholskie" zakończyła realizację projektu pt. „Po nitce informacji do kłębka europejskich funduszy”. Tym samym zakończył działalność PUNKT KONSULTACYJNY, którego zadaniem było przekazywanie informacji na temat funduszy Unii Europejskiej.

   W PUNKCIE KONSULTACYJNYM, który znajdował się biurze LGD "Bory Tucholskie" można było uzyskać informacje na temat:
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 (PROW), ze szczególnym uwzględnieniem podejścia LEADER;
  • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL);
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (RPO WKP).
   Punkt działał od 5 maja do końca września 2008 roku, a wszystkie udzielone porady były bezpłatne.

   W ramach realizacji projektu na terenie gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Lniano, Osie, Śliwice, Świekatowo i Tuchola odbyły się również spotkania szkoleniowo – informacyjne dotyczące w/w programów.

   Projekt realizowany był przez LGD „Bory Tucholskie”, sfinansowany został ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w ramach otwartego konkursu ofert nr 11/2008 „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich – GRANTY - Lider”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-11-04
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.