Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Agnieszka, Teodor, Czesław

Na zdolnych czeka stypendium.

   250 zł miesięcznie - tyle pieniędzy mogą otrzymywać miesięcznie gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, stypendyści programu „Zdolni na start!”. Wnioski o dofinansowanie można składać do 3 października. Stypendium otrzyma 105 uczniów.

   Projekt „Zdolni na start!” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest ułatwienie uczniom dostępu do narzędzi edukacyjnych (komputer, Internet), dodatkowych zajęć i pomocy dydaktycznych. Umożliwi on  także rozwój edukacyjny ucznia w zakresie jego własnych potrzeb i pomysłów.

    Dofinansowanie otrzyma 105 najbardziej uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przez rok otrzymywać oni będą 250 zł brutto miesięcznie.

   Kandydaci muszą zamieszkiwać na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz być uczniami szkół usytuowanych  na jego obszarze. Średnia ich ocen nie może być mniejsza niż 4,75, a dochód jego rodziny przekraczać 1008 zł na osobę. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, dochód na osobę nie może przekraczać 1166 zł. Przyszły stypendysta musi być laureatem w co najmniej jednej olimpiadzie, turnieju lub konkursie szczebla wojewódzkiego w latach szkolnych 2006/2007 i/lub 2007/2008.

   Wnioski można składać do 3 października drogą pocztową na adres:

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego
 Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

lub osobiście w zamkniętych kopertach w jednym z wyznaczonych miejsc:

  1. Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń,
  2. Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1/3,
  3. Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku, ul Cyganka 28,
  4. Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu, ul. Sienkiewicza 22,
  5. Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36/38.
    Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej tutaj.

   Wszystkie wnioski i załączniki do pobrania tutaj.

   Informacja pochodzi ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-09-10
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.