Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Agnieszka, Teodor, Czesław

Zmieniono Statut i przyjęto nowych członków.

   W dniu 19 sierpnia 2008 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Lokalnej Grupy Działania "Bory Tucholskie".

   Najważniejszymi punktami Zebrania było przyjęcie nowych członków oraz przyjęcie zmian do Statutu organizacji.

  Nowymi członkami Lokalnej Grupy Działania "Bory Tucholskie" zostali:
  1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Śliwice "Atrakcyjna Gmina" z siedzibą w Śliwicach – reprezentowane przez Pana Andrzeja Urbańskiego;
  2. Gmina Tuchola - reprezentowana przez Pana Jana Świerczyńskiego;
  3. Powiat Tucholski - reprezentowany przez Pana Tadeusza Zaborowskiego;
jako członkowie zwyczajni, oraz:
  1. Restauracja „Pod Sosną” reprezentowana przez Pana Tomasza Janickiego;
  2. Pani Genowefa Glaza–Nispel;
  3. Pan Adam Bloch;
jako członkowie wspierający. Tym samym liczba członków LGD wzrosła do 59.

   Przyjęte zmiany do statutu można pogrupować na 3 główne części:
  • usprawniające bieżącą pracę organizacji;
  • wprowadzające do Statutu nowe ciało - Radę Decyzyjną;
  • demokratyzujące działanie LGD poprzez likwidację Grup Sektorowych i umożliwienie uczestnictwa w walnym zebraniu wszystkim członkom zwyczajnym z prawem głosu.
   Projekt uchwalonego nowego Statutu LGD, z zaznaczeniem wprowadzonych zmian, znajduje się tutaj.

   W zebraniu wzięło udział 37 osób, w tym 8 delegatów.

   Przy okazji zebrania przeprowadzono również konsultacje dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

   RADA DECYZYJNA - nowy organ LGD, którego członkowie decydować będą, które z wniosków złożonych do LGD o dofinansowanie, takowe otrzymają. Członkami Rady będą przedstawiciele członków LGD (zarówno zwyczajnych jaki i wspierających). Rada liczyć będzie 23 członków (po dwie osoby z każdej gminy - jedna  z sektora pozarządowego i jedna z sektora publicznego, po jednym przedstawicielu powiatu i trzech przedstawicieli biznesu).

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-09-01
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.