Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Agnieszka, Teodor, Czesław

Wojewódzkie spotkanie LGD w Tucholi

   W dniach 11-12 sierpnia w Tucholi odbyło się spotkanie dla Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

   Tematem spotkania były procedury dotyczących oceny zgodnościoperacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz procedury wyboru operacjiprzez LGD. Procedury te będą załącznikami do wniosku o dofinansowanie,a ich jakość będzie miała również wpływ na ocenę całego wniosku.

   Organizatorami spotkania byli: LGD Bory Tucholskie oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu. Spotkanie prowadzili Bartosz Szymański, Jacek Kukowski, Agnieszka Pacek oraz Anna Mówińska z Urzędu Marszałkowskiego.

   W szkoleniu wzięło udział 35 osób z 13 LGD z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Były to:
 • LGD Wieczno
 • LGD Trzy Doliny
 • LGD  Podgrodzie Toruńskie
 • Fundacja „Sąsiedzi wokół szlaku Piastowskiego”
 • LGD Zakole Dolnej Wisły
 • LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe
 • LGD Pałuki Wspólna Sprawa
 • LGD Vistula Terra Culmensis
 • LGD Krajna i Pałuki
 • LGD ZiemiaGotyku
 • LGD Dorzecza Zgłowiączki
 • LGD Gminy Powiatu Świeckiego
 • LGD Czarnoziem na Soli
a także Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz PZW okręg w Toruniu.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-08-29
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.