Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Agnieszka, Teodor, Czesław

XXI Konkurs fotograficzny Bory Tucholskie 2008.

   Borowiackie Towarzystwo Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi i Tucholski Park Krajobrazowy zapraszają do udziału w XXI KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM BORY TUCHOLSKIE 2008 pn. "Jesień w Borach".

   Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.

   KONKURS FOTOGRAFICZNY JESIEŃ W BORACH

1. Organizatorzy:
 • Borowiackie Towarzystwo Kultury;
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi;
 • Tucholski Park Krajobrazowy.
2. Cele konkursu:

 • Upowszechnianie piękna i walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych Borów Tucholskich;
 • Odszukiwanie osobliwych, charakterystycznych miejsc i cennych elementów krajobrazu regionu;
 • Rejestracja i utrwalanie na fotografii krajobrazów i obiektów przyrodniczych;
 • Rozwijanie amatorskiej fotografii artystycznej.
3. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest otaczająca nas przyroda w krajobrazie Borów Tucholskich: flora, fauna, pomniki przyrody, oraz działalność człowieka  zagrażająca zachowaniu osobliwości krajobrazu.

4. Uczestnictwo i warunki konkursu:
 • Uczestnik winien przesłać zestaw składający się z 3 - 5 zdjęć, kolorowe lub czarno białe;
 • Format nie może być mniejszy niż 20 cm x 30 cm;
 • Fotografie nie mogą być zmieniane elektronicznie, ani w inny sposób nie można dokonywać fotomontaży /chodzi tu o zachowanie naturalności/;
 • Fotografie oceniane będą w dwóch kategoriach:
  • a) do 16 lat;
  • b) powyżej 16 lat.
5. Ustalenia organizatorów:
 • Prace konkursowe należy przesłać do 30 października 2008 r. na adres Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Pocztowa 7 B, 89-500 Tuchola z dopiskiem na kopercie „konkurs fotograficzny";
 • Każda z fotografii na odwrocie powinna zawierać: godło, tytuł fotografii, miejsce jej wykonania oraz  wyraźnie zaznaczoną kategorię wiekową;
 • W oddzielnej kopercie opatrzonej godłem należy podać imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, spis prac;
 • Jury powołane zostaje przez organizatorów. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 20 listopada 2008 roku o godz. 16.00 w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi, ul. Pocztowa 7 B.
 • Fotografie nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów, którzy mają prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach ekspozycji w nieograniczonym zakresie (w tym w wydawnictwach regionalnych) z zachowaniem praw autorskich;
 • Organizatorzy nie odsyłają autorom prac zgłoszonych na konkurs, które nie zostały nagrodzone lub wyróżnione. Można będzie je odebrać u organizatorów w sekretariacie konkursu;
 • Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.
6. Nagrody i wyróżnienia:
 • W kategorii powyżej16 lat przewiduje się nagrody pieniężne:
 • I nagroda      400 zł;
 • II nagroda    300 zł;
 • III nagroda  200 zł.
 •  W kategorii do lat 16 przewiduje się nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów
 •  Wyróżnienie w obu kategoriach - zakwalifikowanie fotogramów do wystawy
 •  O ewentualnych zmianach w podziale nagród decyduje jury konkursu.

Sekretariat konkursu
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Pocztowa  7 B, 89-500 Tuchola
Tel./fax. 052 3345038, e-mail: mbp@tuchola.pl
Dodane przez: Urząd Miejski w Tucholi
2008-08-21
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

2008-11-12 21:42:37
Nick: Tom
IP: 153.19.*.*
Aktualne ceny formatu 20x30 w mojej okolicy to 9zł/szt. czyli z wysyłką jakieś 40zł. No fakt, to sporo dla młodzieży ale walczymy średnio o 10x więcej w kategorii >16lat.
2008-10-29 15:12:28
Nick: Rav
IP: 195.116*.*
Coraz więcej konkursów fotograficznych bazuje tylko na zapisie cyfrowym zdjęcia.Obniża to koszty osoby , która chce uczestniczyć w konkursie i zachęca szczególnie młodzież,dla której każda złotówka się liczy. Proponuję to przemyśleć.Przykład chojnickiego konkursu w GOK. Wysyła się tylko zapis cyfrowy często mail i to cały koszt.Przykład tucholskiego konkursu 4 zdjęcia w formacie 25/38 to koszt 68 zł.Pozdrawiam
Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.