Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

KOMUNIKAT

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, działając na podstawie § 14 ust. 4 Statutu, zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW, które odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2008 r. o godz. 13.00 w Książnicy Tucholskiej (Tuchola, ul. Pocztowa 7b).

Porządek obrad:
  1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego.
  2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
  3. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru sposobu głosowania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych Członków.
  6. Dyskusja na temat zmian Statutu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”
  8. Wolne wnioski, dyskusja.
  9. Zakończenie Zebrania.
   Zmiany w statucie są niezbędne do ubiegania się o środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Odpowiednia uchwała Walnego Zebrania Delegatów powzięta musi zostać większością 2/3 głosów ogólnej liczby Delegatów, w obecności co najmniej połowy liczby Delegatów uprawnionych do głosowania. Obecność Delegatów jest więc bardzo istotna dla dalszego funkcjonowania LGD. Delegaci proszeni są o potwierdzenie swojej obecności lub zgłoszenie nieobecności na Walnym Zebraniu – do dnia 13 sierpnia, tel. 052 3361213.

   Projekt zmian w Statucie przedstawiamy tutaj.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-08-11
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.