Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Powstaje baza organizacji pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

   Zainteresowane stowarzyszenia, fundacje i inne instytucje proszone są o wypełnienie i odesłanie pocztą elektroniczną ankiety przygotowanej przez Urząd Marszałkowski.

 Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie sprawnego systemu przepływu informacji między marszałkowską administracją, a organizacjami pozarządowymi, a także pomiędzy instytucjami trzeciego sektora. Koordynujące przedsięwzięcie marszałkowskie Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi planuje między innymi uruchomienie newslettera z interesującymi „pozarządówki” informacjami.

   Zestawienie z danymi wszystkich ngo-sów Pomorza i Kujaw zostanie umieszczone w portalu informacyjnym samorządu województwa jesienią tego roku.

   Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres: ngo@kujawsko-pomorskie.pl.

   Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w biurze pełnomocnika (tel. 056 62 18 403 i 056 62 18 371).    

  Ankieta do pobrania tutaj.

   Wiadomość pochodzi ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: www.kujawsko-pomorskie.pl.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-07-11
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.