Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Kunegunda, Maryna, Tycjan

Kolejne środki pozyskane przez LGD!

   W dniu 24 kwietnia 2008 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Uchwałę Nr 31/369/08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2008 na wykonywanie  zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwoju i aktywizacji terenów wiejskich w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, pn. „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich – GRANTY – Lider”.

   W ramach konkursu dofinansowanie przyznano 16 lokalnym grupom działania, których wnioski spełniały kryteria formalne i merytoryczne zawarte w ogłoszeniu o konkursie i uzyskały rekomendacje Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie. Jedną z grup, którym przyznano dofinansowanie jest LGD Bory Tucholskie. Na realizację projektu pt.: "Po nitce informacji do kłębka europejskich funduszy" LGD otrzymała 12.000 złotych.

   Projekt realizowany będzie w terminie do 30 września 2008 roku na terenie Powiatu Tucholskiego oraz gmin: Osie, Lniano i Świekatowo.
  
   Celami projektu są:
  • promocja założeń programów PROW 2007- 2013, PO KL oraz RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia LEADER,
  • zwiększenie liczby projektów dotyczących obszarów wiejskich,
  • wzrost możliwości wykorzystania środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich,
  • zwiększenie motywacji do działania i zaufanie we własne możliwości wśród mieszkańców obszarów wiejskich.
   Dotacja przeznaczona zostanie na:
  • prowadzenie punktu informacyjnego o funduszach UE, którego zadaniem będzie przekazywanie informacji na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ze szczegołnyn uwzględnieniem podejścia LEADER. Punkt informacyjny znajdować się będzie w biurze LGD (budynek kręgielni, przy ul. Pocztowej w Tucholi);
  • zorganizowanie 9 spotkań szkoleniowo-informacyjnych (po jednym w każdej gminie) mających na celu poszerzenie wiedzy mieszkańców na temat ww. programów europejskich.
   Szczegóły związane z realizacją projektu wkrótce na stronie internetowej LGD!
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-05-06
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.