Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Mikołaj, Emilian, Leontyna

Spytaj na co można pozyskać pieniądze!

   Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Tucholi otworzył w Tucholi punkt konsultacyjny dla osób chcących porad w zakresie pisania projektów na pozyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej. Z bezpłatnych usług punktu może skorzystać każdy.

   Z doradcą będzie można konsultować: tworzenie koncepcji projektu, wypełnianie wniosku zgodnie z wymaganiami instytucji ogłaszających konkurs, konstruowanie harmonogramu i budżetu projektu. Doradca udzieli również informacji o procedurach aplikowania o środki EFS oraz aktualnych konkursach.

   Porad udzielać będzie Krzysztof Strzelecki, specjalista ds. informacji w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Bydgoszczy. Z doradcą można umówić się telefonicznie, na niżej podane terminy, pod numerem telefonu 052 3226720. Punkt będzie czynny raz na dwa tygodnie w godz. 8.30 – 11.30 w Tucholi przy ul. Pocztowej 7 – pomieszczenie nr 2 przy Wydziale Edukacji – wejście od strony Biblioteki.

Harmonogram dyżuru punktu konsultacyjnego:
  • 27 marca 2008 r.;
  • 10 kwietnia 2008 r.;
  • 24 kwietnia 2008 r.
   Obecnie dyżury punktu są rozpisane do końca kwietnia, lecz działalność jest przewidziana do czerwca tego roku. Później poinformujemy Państwa o kolejnych terminach dyżuru.

   Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Bydgoszczy działa przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. Ośrodek świadczy pomoc przy pozyskiwaniu funduszy z EFS. Swoją misję Ośrodek realizuje poprzez bezpłatne usługi: informacyjne, doradcze, szkoleniowe oraz animacyjne.

   W ramach działań informacyjnych prowadzony jest punkt informacyjno – konsultacyjny, w którym można uzyskać informację o ofercie Ośrodka, Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz projektach finansowanych z EFS w rejonie działania Ośrodka.

   Doradztwo ogólne i specjalistyczne w zakresie przygotowywania projektów i wniosków o dofinansowanie dla instytucji planujących złożyć wniosek do EFS, a także realizujących projekty. Ośrodek oferuje bogatą paletę szkoleń ogólnych i specjalistycznych przygotowujących do aplikowania o środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

   Z kolei celem animacji jest budowanie partnerstw, po to by wspólnie sprostać większym projektom. Działania animatora pomagają określić możliwości aplikowania o środki w ramach EFS, pozyskaniu partnerów wypracowania korzystnych form i zasad współdziałania, stworzeniu wniosku o dofinansowanie.


     
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-03-17
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.