Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Kunegunda, Maryna, Tycjan

Temat przewodni: agroturystyka..

   W dniach 13-14 marca 2008 Bory Tucholskie odwiedzili przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania  WIECZNO z Płużnicy.
   Goście szczególnie zainteresowani byli tematyką związaną z agroturystyką, którą chcieliby rozwijać na swoim terenie. Odwiedzili m.in. gospodarstwa agroturystyczne w Przyrowie, Gostycynie, Pile, Krzywogońcu i Ludwichowie.
   W Gostycynie doszło do spotkania z władzami LGD Bory Tucholskie, wymieniono się doświadczeniami z realizacji Pilotażowego Programu LEADER+, gościom przedstawiono również prezentację o działaniach LGD Bory Tucholskie (prelegent Magdalena Kurpinowicz), prezentację pt. "Dobre praktyki w Gminie Cekcyn" (prelegent Izabela Złotowska) oraz film o Gminie Gostycyn. Działania LGD WIECZNO przedstawił Marcin Skonieczka kierownik biura LGD, a zarazem prezes Stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja z Płużnicy.
   Goście zwiedzili także Galerie Produktu Lokalnego w GOK w Gostycynie i gospodarstwie agroturystycznym Pani Heleny Pałkowskiej w Krzywogońcu.
Przedstawiciele LGD Bory Tucholskie na spotkaniu w Gostycynie.
Prezentacja Magdaleny Kurpinowicz.
Goście z LGD WIECZNO.
Goście z LGD WIECZNO.
Prezentacja Marcina Skonieczka.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-03-17
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.