Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Antoni, Lucjan, Gracja

Przedsiębiorcy! Burmistrz Tucholi informuje!


Przedsiębiorcy! Burmistrz Tucholi informuje!

MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA GRANTÓW NA ROZWÓJ

   Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nowy harmonogram konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgodnie z nim w roku 2008 odbędą się dwa konkursy skierowane bezpośrednio do przedsiębiorstw:

1.    Konkurs w ramach poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw.

  • Cel działania: zwiększenie konkurencyjności mikro przedsiębiorstw poprzez ich unowocześnianie i zwiększanie efektywności ich działania.
  • Typ beneficjentów: Mikro przedsiębiorstwa mające siedzibie i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
  • Przykładowe rodzaje projektów: Projekty mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych poprzez: nabycie nieruchomości przeznaczonej na działalność gospodarcza, budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków, unowocześnienie, zakup nowych lub używanych urządzeń lub maszyn (za wyjątkiem nie homologowanych środków transportu, których max prędkość wynosi powyżej 40 km/h) przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu zatrudnienia.
  • Konkurs: Planowany jest na maj 2008 r. Alokacja na rok 2008 w ramach poddziałania wynosi 18,7 mln złotych. Konkurs odbywać się będzie bez procedury preselekcji. Dofinansowanie projektów do 70 % kosztów kwalifikowanych, maksymalna wartość pomocy de minimis 200.000 euro.

2.    Konkurs w ramach poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.

  • Cel działania: zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez ich unowocześnianie oraz zwiększanie efektywności ich działania skutkujące wzrostem zatrudnienia.
  • Typ beneficjentów: Przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działające min. 12 miesięcy.
  • Przykładowe rodzaje projektów: Projekty mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych poprzez: nabycie nieruchomości przeznaczonej na działalność gospodarczą, budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków, unowocześnienie, zakup nowych lub używanych urządzeń lub maszyn (za wyjątkiem nie homologowanych środków transportu, których max prędkość wynosi powyżej 40 km/h) przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia.
  • Konkurs: Planowany jest na lipiec 2008 r. Alokacja na rok 2008 w ramach poddziałania wynosi 50 mln złotych. Konkurs odbywać się będzie bez procedury preselekcji. Dofinansowanie projektów do 50 % kosztów kwalifikowanych.

   Więcej informacji uzyskają Państwo na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego http://fundusze.kujawsko-pomorskie.pl w dziale „RPO WK-P” lub w Punkcie Konsultacyjnym Centrum Rozwoju PROGRES, który znajduje się w Tucholi, przy placu Wolności 23 (wejście od ul. Tylnej), tel. 52 559 07 32, www.crprogres.pl; mail: tuchola@crprogres.pl.
                                   
                                                                            Burmistrz Tucholi
                                                                            Tadeusz Kowalski

Dodane przez: Urząd Miejski w Tucholi
2008-03-07
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.