Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Albina, Zdzisław

OGŁOSZENIE.

   Zarząd Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” ogłasza nabór na wolne stanowisko w biurze Partnerstwa (umowa na czas określony 6 - miesięcy).

1. Nazwa i adres jednostki:
   Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie,
   ul. Pocztowa 7, 89–500 Tuchola,
   BIURO: ul. Murowa 8, 89–500 Tuchola.

2. Określenie stanowiska:
  specjalista ds. koordynowania projektów – 1 etat.

3.    Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:
 • Znajomość i obsługa programów WORD, EXCEL i POWER POINT;
 • Wykształcenie minimum średnie;
 • Obywatelstwo polskie;
 • Komunikatywność;
 • Dyspozycyjność;
 • Umiejętność pracy w zespole.
4.    Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:
 • Znajomość Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy”;
 • Doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów;
 • Prawo jazdy KAT B.
5.    Wymagane dokumenty:
 • CV;
 • List motywacyjny;
 • Podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).
6.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem NABÓR NA WOLNE STANOWISKO w biurze Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” w terminie do 27 czerwca 2016 r. do godziny 15:30. Decyduje data wpływu dokumentów do Biura Partnerstwa. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
   Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzony zostanie również test ze znajomości w/w programów komputerowych.       
Dodane przez: Partnerstwo "Bory Tucholskie"
2016-06-22
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.