Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Łucja, Otylia, Eugeniusz

Umowa na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego podpisana!

   W dniu 19 maja 2016 r. w toruńskim Centrum Kulturalno-Kongresowym „Jordanki” w Toruniu nastąpiło uroczyste podpisanie umów dotyczących realizacji dwudziestu ośmiu lokalnych strategii działania. Lokalne grupy działania (LGD), czyli partnerstwa mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządów, otrzymają do dyspozycji około pół miliarda złotych wsparcia z Unii Europejskiej na różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych społeczności.

   Ze strony Partnerstwa w uroczystości wzięły udział: Magdalena Kurpinowicz - Prezes Zarządu oraz Teresa Cherek Kanabaj - Skarbnik Zarządu. Podpisy obu Pań zakończyły proces ubiegania się o dofinansowanie realizacji naszej Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2023. Pozyskano na ten cel 2 866 073,00 euro z RPO WK-P na lata 2014-2020 (łącznie z EFRR i EFS) oraz 1 530 000,00 euro z PROW na lata 2014-2020. Łącznie pozyskano 4 396 073,00 euro (około 17,6 mln zł).   W informacji wykorzystano materiały prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Podpisanie umowy z Partnerstwem LGD Bory Tucholskie
Dodane przez: Partnerstwo "Bory Tucholskie"
2016-05-23
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.